Er zijn 3 voorwaarden waaraan je moet voldoen om een studietoelage van de Vlaamse overheid voor het academiejaar 2015-2016 te verkrijgen. Leeftijd speelt geen rol.

1. Nationaliteitsvoorwaarden
2. Studievoorwaarden
3. Financiële voorwaarden

Voldoe je aan alle voorwaarden dan kom je in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid én betaal je minder studiegeld (= inschrijvingsgeld) aan je onderwijsinstelling.

Wil je het bedrag vlug op je bankrekening zien staan? Vraag je studietoelage dan snel aan!

Studietoelagen van de Vlaamse overheid 2016-2017.

Meer informatie

Print Print   |  Vorige Laatste update 03 mrt 2016